Lidé

Další rodinní příslušníci


Zákonný zástupce
Korespondenční adresa
Další informace
Typ členství

Poštou
Emailem
Nechci dostávat spolkové zprávy

(např. překlady z/do cizích jazyků, fotografické služby aj.)


Jsem si vědom/a, že ČSO v rámci svého oprávněného zájmu zpracovává osobní údaje členů pro řádné naplňování poslání ČSO, včetně zajištění práv členů (viz Stanovy ČSO), dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Mé osobní údaje a osobní údaje mnou registrovaných osob, včetně mnou zaslaných fotografií nebo fotografií pořízených na akcích ČSO, budou zpracovány Českou společností ornitologickou podle Zásad ochrany osobních údajů.
Varování
Je třeba vyplnit následující pole:
 • Jméno
 • Příjmení
 • Název organizace
 • Datum narození
 • Email
 • Telefon
 • Ulice
 • Číslo popisné
 • Obec
 • PSČ
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Jméno zákonného zástupce
 • Kontakt na zákonného zástupce
 • Souhlas zákonného zástupce

Děkujeme za Vaši přihlášku do ČSO.
Právě Vám byl odeslán e-mail s dalšími podrobnostmi.